Najważniejsze informacje dotyczące stropu Teriva. Jak układać?

/ / Artykuły
Strop Teriva

Strop Teriva to strop gęstożebrowy. Jego podstawowym elementem konstrukcyjnym są belki kratownicowe, które rozmieszcza się co 60 lub 45 centymetrów. Rozstaw belek określa się względem nośności stropu. Kiedy rozstaw jest mniejszy, większa jest nośność. Najistotniejszymi elementami konstrukcyjnymi są żebra rozdzielcze, belki stropowe oraz nadbeton. Stosuje się też pustaki, ale stanowią one jedynie element wypełniający przestrzeń pomiędzy belkami.

Montaż

Pierwszym krokiem jest wciągnięcie na mury belek stropowych, a następnie rozłożenie ich wraz z pustakami na końcach belek, które pozwalają na kontrolę nad właściwym rozstawem belek. Następnie przechodzi się do stemplowania.

Stemplowanie

Jak stemplować strop Teriva? Ile stempli na strop Teriva należy użyć? Ile stempli na strop 100m2? Podpory, zabezpieczające strop podczas montażu, układa się co zazwyczaj co 2 metry. Liczba ta może się jednak zmieniać w zależności od projektu. Najczęściej jednak ilość stempli na 100 m2 przekracza 100.

Po wykonaniu stempli można przejść do kolejnych etapów pracy. Następnym krokiem jest ułożenie wszystkich pustaków. Układa się je prostopadle do belek, zawsze w jednym kierunku.

Wieńce i żebro rozdzielcze

Gdy pustaki są już położone, można przejść do pracy nad wieńcami żelbetowymi. Montuje się je na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych oraz ścianach równoległych do belek. Wieńce nie mogą być krótsze niż wysokość stropu i muszą mieć szerokość powyżej 12 centymetrów. Zbrojenie musi zawierać co najmniej trzy pręty o średnicy 10 mm lub większej.

Następnie przechodzi się do wykonywania żebra rozdzielczego, jeżeli rozpiętość stropu przekracza cztery metry.

Betonowanie. Strop Teriva ile betonu na m2?

Kolejnym etapem jest betonowanie stropu. Rozpoczyna się on od polania pustaków wodą, aby nie wchłonęły wilgoci z zaprawy betonowej. Betonowanie wykonuje się prostopadle do belek, a wysokość warstwy powinna wynosić około 3 – 4 centymetry.

Ile betonu na strop Teriva najczęściej się zużywa? Ilość ta uzależniona jest przede wszystkim od rozmiarów stropu, ale w przybliżeniu jest to 7 m3 na 100 m2.

Podsumowanie

Strop Teriva to najpopularniejszy typ stropu gęstożebrowego. Za jego wyborem często przemawia łatwość montażu i brak konieczności  zamawiania ciężkiego sprzętu, czy też dużej ekipy.

TOP