BADANIA RYNKU

Współczesny rynek materiałów budowlanych to tematyka złożona, różnorodna, ale także niezwykle interesująca. Dynamiczne i głębokie zmiany następują zarówno w zakresie technologii budowlanej, jak i organizacji procesu budowlanego, a rynek pełen jest nowych produktów. Osiągnięcia z różnych dziedzin nauki, w tym m.in. inżynierii materiałowej, chemii, fizyki, informatyki, ale także teorii organizacji i zarządzania, tworzą interdyscyplinarną platformę rozwoju również dla branży budowlanej.

Rosnącym oczekiwaniom klientów starają się sprostać sprzedawcy, a badanie zależności występujących na danym rynku przynosi efekty, gdy z jego całości wyodrębnimy część, czyli segment charakteryzujący się takim samym zestawem potrzeb. Jednym z takich segmentów, w zakresie materiałów budowlanych, jest rynek systemów stropowych. Tworzą go z jednej strony producenci i dystrybutorzy, a z drugiej osoby zaangażowane w proces budowlany, partycypujące w podejmowaniu decyzji o wyborze systemu stropowego.

Obraz rynku materiałów budowlanych w tym także systemów stropowych zmienia się dynamicznie. Nowe trendy, nowe technologie, problemy z dostępnością siły roboczej, a także zmiany o charakterze społeczno-ekonomicznym stanowią wyzwanie nie tylko dla uczestników procesu budowlanego, ale dla całej branży. Aby im sprostać, niezbędne jest skupienie uwagi na potrzebach klientów i dostosowywanie do nich swojej oferty. Brak analiz rynku rozwiązań stropowych w Polsce był impulsem do zaplanowania i przeprowadzania badań obejmujących zarówno popularność, jak i kryteria wyboru tego produktu budowlanego.

Stropy.pl, Fabryka Stropów i Konbet Poznań prowadzą od 2015 roku systematyczne badania rynku systemów stropowych.

Pierwsza edycja badań miała miejsce w latach 2015-2016, natomiast druga odbyła się w okresie styczeń 2019 – październik 2020. Wyniki badań zostały opublikowane w dwóch książkach:

    1. Kisiołek A., Rynek systemów stropowych w Polsce. Analiza wybranych rozwiązań na przestrzeni lat 2015–2016, Wydanie drugie poszerzone i uzupełnione, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wlkp., Środa Wlkp. – Poznań 2018.
    2. Jasiński R., Kisiołek A., Zając J., Badania rynkowe systemów stropowych i potrzeb uczestników procesu budowlanego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2022.

 

Wszystkie osoby zainteresowane wydanymi pozycjami książkowymi prosimy o przesłanie informacji pod adres s.kapela@stropy.pl

Obecnie trwa trzecia edycja badań dotyczących rynku systemów stropowych w Polsce w latach 2023-24, poniżej zamieściliśmy link do kwestionariusza ankiety badawczej. Zachęcamy do jej wypełnienia.

Link do ankiety: https://forms.gle/QSFTaweENfijcNmY8

TOP