PRZEMYSŁ 4.0 – XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

/ / Aktualności

W najbliższy weekend, 23-24 czerwca 2023 w Szczyrku odbędzie się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Przemysł 4.0 – Wyzwania i rozwiązania dla marketingu i zarządzania. Konferencję organizuje Wydział Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej.

W radzie programowej zasiada Prezes Zarządu STROPY.pl dr hab. inż. Artur Kisiołek, prof. WASE, który w drugim dniu konferencji będzie miał wspólnie z doktorantem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu mgr Marcinem Gurtatowskim referat pod tytułem: Otoczenie organizacyjne tuna a potrzeby członków sieci koopetacyjnej na przykładzie firm z branży budowlanej, zrzeszonych w organizacji STROPY.pl.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jak i organizacjach. Zakres tematyczny konferencji, której X edycji odbyło się pod nazwą – WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM, obejmuje koncepcje metodyczne oraz rozwiązania praktyczne ukierunkowane na wzrost efektywności systemów i procesów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam obecnie zmian wynikających z rewolucji 4.0.

TOP