BADANIA SYSTEMÓW STROPOWYCH

Stropy panelowe od roku 2016 są przedmiotem badań prowadzonych przez naukowców reprezentujących Katedrę Konstrukcji Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Łukasza Drobca.

Poniżej znajdują się najważniejsze prace, które powstały dzięki współpracy z naukowcami z Politechniki Śląskiej:

   1. Dokumentacja stropu Vector – Łukasz Drobiec
   2. Dokumentacja stropu S-Panel oraz Teriva Panel – Łukasz Drobiec, Jakub Zając
   3. Raport „Badania doświadczalne pasm stropowych Teriva Panel oraz S-Panel” – Łukasz Drobiec, Krzysztof Grzyb, Radosław Jasiński, Jakub Zając, Gliwice, 2020-23 r.
   4. Raport „Badania polowe stropów – raport wstępny” – Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Mirosław Wieczorek, Gliwice, 2018 r.
   5. Zając Jakub, Drobiec Łukasz, Jasiński Radosław, Wieczorek Mirosław, Mazur Wojciech, Grzyb Krzysztof, Kisiołek A.: The behaviour of half-slabs and hollow-core slab in four-edge supported conditions, Applied Sciences-Basel, MDPI, vol. 11, nr 21, 2021, Numer artykułu: 10354, s. 1-28, DOI:10.3390/app112110354
   6. Zając Jakub, Drobiec Łukasz: Pełnoskalowe badania polowe stropów panelowych, W: Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego, Gliwice 24-28 września 2023 r. Monografia jubileuszowa, Monografia / Politechnika Śląska, 2023, vol. 994, Politechnika Śląska, s.243-256, ISBN 978-83-7880-914-2
   7. Drobiec Ł., Zając J.: Stropy panelowe. Praca zbiorowa. Prefabrykacja w budownictwie. Archmedia Warszawa, 2019, s. 40-89.
   8. Drobiec Ł., Wyczółkowski R., Kisiołek A.: Numerical Modelling of Thermal Insulation of Reinforced Concrete Ceilings with Complex Cross-Sections. Applied Sciences, 10, 2642, 2020. DOI: 10.3390/app10082642
   9. Kisiołek A., Drobiec Ł., Jasiński R., Wieczorek M.: Informator badawczy. Badanie doświadczalne stropów Vector 2 i Vector 3 – obciążenia doraźne. Stropy.PL, marzec 2019 r.
   10. Drobiec Ł.: Stropy Vector. Koncepcja, kształtowanie, obliczanie, wykonawstwo. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2018. ISBN 978-83-7880-512-0
   11. Drobiec Ł.: Sposoby oparcia stropów Vector na belkach wewnętrznych. Materiały Budowlane, 4/2018, s. 31-32. 10.15199/33.2018.04.07

  Na szczególną uwagę zasługują trzy monografie:

    1. Drobiec Ł.: Stropy Vector. Koncepcja, kształtowanie, obliczanie, wykonawstwo. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2018. ISBN 978-83-7880-512-0
    2. Drobiec Łukasz, Kisiołek Artur, Zając Jakub: Stropy Teriva Panel i Konbet S-Panel. Koncepcja, kształtowanie, obliczanie, wykonawstwo, Monografia / Politechnika Śląska, nr 972, 2023, Politechnika Śląska, ISBN 978-83-7880-879-4, 274 s.
    3. Jasiński Radosław, Kisiołek Artur, Zając Jakub: Badania rynkowe systemów stropowych i potrzeb uczestników procesu budowlanego, Monografia / Politechnika Śląska, nr 926, 2022, Politechnika Śląska, ISBN 978-83-7880-817-6, 144 s.

   Wszystkie osoby zainteresowane raportami z badań lub wydanymi pozycjami książkowymi prosimy o przesłanie informacji na adres s.kapela@stropy.pl

   TOP